Training Centre Amsterdam

Werkwijze

Andere aanpak
In het YouDog Training Centre Amsterdam werken we op een overdekte locatie in kleine groepjes van max. 4 deelnemers met hond. Dit heeft als voordeel dat er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht, onderlinge feedback, zijn de lessen overzichtelijker en kunnen we indien gewenst, gezamenlijk oefenen op een andere locatie.

Thema’s
We werken vanuit vier thema’s:
1. Building the Basics
2. Fun in sooo many ways
3. Socializing & Transforming
4. New member in the family

 

Modules
Elk thema bestaat uit twee verschillende modules zodat je gericht kunt kiezen waar je met je hond aan wilt werken.
Elke module bestaat uit 6 lessen. In de laatste les ensceneren we een bepaalde situatie (aansluitend op het thema van de module) die je in het dagelijkse leven ook kunt tegenkomen. Alle oefeningen die tijdens de module zijn behandeld komen dan aan bod.

Lesopbouw
De eerste les duurt circa anderhalf uur. Aan het begin van de eerste les nemen we kort de tijd om inentingsboekjes te controleren en de gezamenlijke en individuele doelen te bespreken. Bovendien doen we een korte test met de honden om de vervolglessen op af te stemmen.

Vervolgens bestaat een lesuur uit twee delen:
Het eerste deel van de les werken we aan gezamenlijke oefeningen die we vooraf hebben besproken. Daar waar het van toepassing is bespreken we de bijbehorende theorie.

Het tweede deel van de les geeft ruimte om te werken aan individuele doelen. Deze individuele doelen hebben we voorafgaand samen besproken. Heb je geen specifieke doelen? Geen probleem. Dan zorgen wij voor gepaste oefeningen waar je samen met je hond mee aan de slag kunt.